backgr

Четвъртък, 08 Юни, 2023
ОПТИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ПРОЗРАЧНОСТ

Скъпоценните камъни могат да бъдат прозрачни, полупрозрачни и непрозрачни.

При непрозрачните камъни като халцедон, лапис-лазули и тюркоаз, светлината многократно е отразявана, пречупвана и поглъщана във вътрешността на камъка от многобройни микрозърна, микроповърхнини, включвания и др., и в крайна сметка е изцяло отразена или погълната.

Когато светлината е само частично отслабена при нейното преминаване през камъка, то той се счита за полупрозрачен.