backgr

Неделя, 04 Декември, 2022
ХАЛЦЕДОН - ВИЗИТКА

Халцедонът е скъпоценен камък, познат и използван още в древността. Съществува обаче объркване относно това, кой точно камък е назоваван с това име тогава. Камъкът упоменат от Плиний като "chalcedonius", по името на града в Мала Азия в медните мини около който е добиван, по всяка вероятност е хризокола, тъй като е описан като "менящ цвета си при мърдане, подобно на зелените пера по врата на гълъб или паун". Също така, названието "carcedonia", по името на град Картаген, се отнася за добиваният по онова време в Африка гранат. На практика сегашният халцедон съответства на камъка, който е наричан "leucachates" (люкахат) през елинистичната епоха.

 

320_03_6385_faceted_chalcedony 320_03_6869_chalcedony_rings_bracelets 320_03_6386_chalcedony_beads

 

С името халцедон в наше време се наричат две неща:

1. В най-широк смисъл - групата на микрокристалинните кварци с представители ахат, хризопраз, вкаменено дърво, хелиотроп, карнеол, оникс, яспис и т.н.

2. В тесен гемологичен смисъл, халцедон се нарича сиво-бяло-синкавата  разновидност на микрокристалинния кварц, понякога определяна и като същински халцедон.

Информацията по-надолу се отнася до същинския халцедон, а останалите разновидности на микрокристалинния кварц са описани в съответни статии.

  • ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ХАЛЦЕДОНА

ХИМИЧЕН СЪСТАВ

SiO2

силициев двуокис

 

ТВЪРДОСТ ПО МООС

6 1/2 - 7

ЦВЯТ

бял, сив, синкав


ПЛЕОХРОИЗЪМ

не се наблюдава

ПРОЗРАЧНОСТ

полупрозрачен, мътен

ОПТИЧНИ ЕФЕКТИ

не се наблюдават

ОТНОСИТЕЛНО ТЕГЛО

2.58 - 2.64 g/cm3

КРИСТАЛНА СТРУКТУРА

тригонална

агрегат на нишковидни/иглести кварцови кристали

ЦЕПИТЕЛНОСТ

няма

ЛОМ

неравен, наподобяващ черупка

НАХОДИЩА

Бразилия, Индия, Мадагаскар, Намибия, Зимбабве, Шри Ланка, Уругвай, САЩ и др.

Според най-новите изследвания, между 5 и 20 % от масата на халцедона се състои от друга полиморфна форма на кварца, наричана моганит и представляваща също силициев двуокис, но кристализирал в моноклинна кристална решетка.

  • ЛЮБОПИТНИ ФАКТИ

Халцедонът, наред с карнеола, е предпочитан камък в царствата на Двуречието за изработка на цилиндрични печати, като съществуват запазени екземпляри от около ІІ хилядолетие пр.н.е. По-късно, халцедонът е използван и за изработка на пръстени-печати, но отстъпва по популярност на карнеола във времената на Елинистичната епоха. В древен Рим е използван за изработка на нагръдни украшения, раздавани на отличени войни.

Интересът към халцедона като материал за изработка на геми и други украшения се завръща през периода на Възраждането в Италия.

Понастоящем халцедонът е един от любимите материали на любителите на обработка на скъпоценни камъни, като е допринесъл изключително много за разпространението на това хоби, основно в САЩ през 50-те години на XX век.

Находища на халцедон без промишлено значение има и в България - основно в Кърджалийско. Откриваните там халцедони имат по-скоро колекционерска стойност.

 

320_03_7744_blue_chalcedony_cabochon 320_03_7757_chalcedony_vs_moonstone

 

Най-високо ценен за бижутерски цели е синкавият халцедон с висока бистрота. Синият оттенък на халцедона може да се дължи на микро-примеси от желязо, титан, манган или мед. Висококачественият естествено син халцедон е рядко срещан и съответно прилично скъп бижутерски материал.

Като закачка показвам на горната дясна снимка три кабошона от халцедон (в ляво) и лунен камък (в дясно) - открийте приликите и разликите.

  • МИТОВЕ И ЛЕГЕНДИ

320_03_6406_chalcedony_bracelet

Към всички бижута с халцедон от онлайн магазина на Ивенчев & Рая - Уникатна бижутерия

Знак oт зодиака:

Овен, Скорпион, Стрелец

Рак
бял халцедон

Месец от годината

не се свързва с определен месец (виж по-долу)

Планета:

Сатурн

Годишнина:
не се свързва с определена годишнина

 

Сиво-синкавият халцедон не се свързва с определен месец от годината, но разновидностите на халцедона носещи собствени имена (напр. карнеол, ахат и т.н.)  имат своята връзка към всички месеци от годината с изключение на януари, април и ноември.

Популярните вярвания приписват на халцедона качеството да предпазва от "зли очи". Изобщо халцедонът е представител на групата камъни-защитници и тези вярвания се разпростират от Азия, през Европа до Северна Америка.