backgr

Понеделник, 18 Октомври, 2021
МУЗЕИТЕ

В тази рубрика ще се постараем да предоставим информация за музеи, световноизвестни или пък не чак толкова, специализирани в областта на минералогията, скъпоценните камъни и бижутерията или притежаващи интересни (според нас) сбирки в съответни близки области. От онези музеи, в които сме били и където е позволено да се снима, ще представяме и по няколко фотографии. Нашата идея е да Ви подтикнем, ако имате интерес и път натам, да ги включите във Вашата програма.

Музей на нумизматиката в гр. Острог, Украина

Исторически музей, гр. Чипровци

Национален музей по естествена история, Вашингтон - САЩ