backgr

Понеделник, 18 Октомври, 2021
КВАРЦ - ВИЗИТКА

Наименованието кварц произхожда от Саксонската дума "querklufterz" (около 1500 г.), означаваща руда с кръстосани жилки, която по късно е трансформирана в "quererz", а оттам - в  "quartz".

320_01_0190_giant_quartz_crystals КВАРЦОВ КРИСТАЛ 320_03_6594_quartz_crystal_Rhodopes

Кварцът е най-многоликият минерал, "даващ" ни огромно разнообразие от скъпоценни камъни. Различават се две основни форми:

  • макрокристалинна - отделните кристали могат да се наблюдават с просто око, и

  • микрокристалинна - отделните кристали са миниатюрни и не могат да се наблюдават с "невъоръжено" око.

МАКРОКРИСТАЛИНЕН КВАРЦ - обикновено прозрачен до полупрозрачен

ИЗГЛЕЖДА ТАКА

МИКРОКРИСТАЛИНЕН КВАРЦ (група на Халцедоните) - полупрозрачен до непрозрачен

ИЗГЛЕЖДА ТАКА
Планински кристал 150_03_6979_rock_crystal Халцедон 150_03_7343_chalcedony
Аметист АМЕТИСТ Авантюрин (Авантюринов кварц) АВАНТЮРИН
Цитрин ЦИТРИН Карнеол КАРНЕОЛ
Аметрин АМЕТРИН Сард САРД
Опушен кварц / Морион МОРИОН И ОПУШЕН КВАРЦ (В СРЕДАТА) Хризопраз ХРИЗОПРАЗ
Аметистов кварц АМЕТИСТОВ КВАРЦ Хелиотроп (Кървав камък) 320_05_5800_bloodstone_heliotrope
Розов кварц 150_03_1409_rose_quartz_rough Ахат АХАТ
Соколово око
СОКОЛОВО ОКО Яспис ЯСПИС
Рутилов и Турмалинов кварц РУТИЛОВ КВАРЦ Оникс ОНИКС
Тигрово око ТИГРОВО ОКО Сардоникс САРДОНИКС

  • ХАРАКТЕРИСТИКИ НА КВАРЦА

ХИМИЧЕН СЪСТАВ

SiO2

силикат

ТВЪРДОСТ ПО МООС

7


ЦВЯТ

безцветен, всички останали цветове

за различните цветове вижте статиите за разновидностите на кварца

ПЛЕОХРОИЗЪМ

не се наблюдава

(рядко) слабоизразена двуцветност при отделните разновидности

ПРОЗРАЧНОСТ

прозрачен

до непрозрачен при отделните разновидности

ОПТИЧНИ ЕФЕКТИ

не се наблюдават

рядко "котешко око" и астеризъм

ОТНОСИТЕЛНО ТЕГЛО

2.65 g/cm3


КРИСТАЛНА СТРУКТУРА

тригонална

шестоъгълни призми

ЦЕПИТЕЛНОСТ

няма


ЛОМ

мидест, крехък

поради крехкостта, следва да се внимава при обработката (рязане и фасетиране) и вграждането в бижута

НАХОДИЩА

Бразилия, Мадагаскар, Китай и др.

за отделните разновидности вижте съответните статии

  • ЛЮБОПИТНИ ФАКТИ

Поради голямото разнообразие на отделните скъпоценни камъни от групата на кварца, съответната любопитна информация можете да прочетете в индивидуалните статии за отделните камъни.

  • МИТОВЕ И ЛЕГЕНДИ

С отделните разновидности на кварца са свързани множество предания и вярвания. За много от тях можете да прочетете в статиите за съответните скъпоценни камъни, както и в някои от книгите, указани в раздела ПРЕПОРЪЧВАМЕ.